So sánh các bảng liệt kê

‘Thị trường bất động sản không khủng hoảng vì Covid-19’

‘Thị trường bất động sản không khủng hoảng vì Covid-19’

8 tháng đầu năm, 620 doanh nghiệp bất động sản ngừng kinh doanh, chiếm 1,8% trong tổng số các doanh nghiệp ngừng hoạt động trên cả nước. Khảo sát doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố báo cáo tài chính quý II cũng cho thấy lợi nhuận của […]


error: Content is protected !!
0941003686